Hối phiếu là gì? Đặc điểm, phân loại và nội dung chi tiết về hối phiếu

Hối phiếu là gì đang trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay, nhất là đối với những người đang gặp khó khăn về tài chính, muốn vay tiền tại các ngân hàng lớn hay tổ chức tín dụng. Để hiểu rõ hơn về hối phiếu bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi!

Tìm hiểu hối phiếu là gì và các thông tin liên quan

1. Hối phiếu là gì?

Hối phiếu được biết tới là một loại giấy chứng nhận vay nợ ngắn hạn. Người phát hành hối phiếu, tức người đi vay phải có trách nhiệm thanh toán khoản vay khi tới hạn hoặc khi nhận được hối phiếu đòi nợ cho người vay.

Hối phiếu tiếng anh là gì? Hối phiếu trong tiếng Anh là Bill of Exchange. Khi tìm hiểu về hối phiếu bạn còn nhận thấy một vài tính chất như:

 • Hối phiếu có thể được bán với mức giá thấp hơn so với mệnh giá trên hối phiếu với mức lãi suất ngắn hạn nhưng phải đáp ứng điều kiện là hối phiếu được chấp nhận và ký hậu. Ngân hàng có thể đóng vai trò là người chấp nhận
 • Theo quy định, hối phiếu chỉ có thời hạn trong 06 tháng và thường sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế
 • Tín phiếu kho bạc là loại hối phiếu đặc biệt, do Chính phủ phát hành nhằm mục đích phục vụ việc trả nợ ngắn hạn

2. Đặc điểm của hối phiếu là gì?

Các mẫu hối phiếu hiện nay đều có 3 đặc điểm chính sau đây:

Tính bắt buộc

Người phát hành hối phiếu là người vay bắt buộc phải có trách nhiệm thanh toán khoản vay cho người nhận hối phiếu khi tới hạn thanh toán hoặc khi nhận được hối phiếu đòi nợ. Dựa theo quy định thì dù có bất kỳ lý do nào người phát hành hối phiếu cũng không được quyền từ chối thanh toán khoản vay.

Hối phiếu có tính bắt buộc

Tính trừu tượng

Thông tin trên tờ hối phiếu chỉ thể hiện khoản tiền vay và một số thông tin khác liên quan như kỳ hạn trả nợ, người trả tiền hối phiếu,… Còn những thông tin khác như mục đích vay vốn,… thì lại không được đề cập.

Tính lưu thông

Trên thực tế, hối phiếu có bản chất là một loại giấy đòi nợ. Cũng vì thế, trong thời gian còn giá trị hối phiếu có thể được chuyển nhượng từ người này sang người khác.

3. Các loại hối phiếu trên thị trường

3.1. Phân loại hối phiếu theo thời hạn trả tiền

Có thể phân loại hối phiếu dựa trên thời hạn trả tiền. Trong mẫu hối phiếu có đề cập tới thời hạn trả tiền. Do đó, có thể phân loại thành:

Hối phiếu trả tiền ngay

 • Trên hối phiếu xuất hiện dòng chữ “At sight…..”
 • Sử dụng trong trường hợp người hưởng hối phiếu muốn người phát hành hối phiếu thanh toán khoản vay ngay theo hình thức thanh toán nhờ thu trả ngay (D/P) hoặc ngân hàng mở trả tiền ngay (L/C sight)

Hối phiếu trả chậm

 • Trên hối phiếu xuất hiện dòng chữ “At x days after….” với số ngày được ghi cụ thể
 • Sử dụng trong trường hợp người hưởng hối phiếu muốn người phát hành hối phiếu sau X ngày phải thanh toán theo hình thức thanh toán nhờ thu trả chậm (D/A) hoặc ngân hàng mở trả tiền châm (L/C trả chậm)

Mẫu hối phiếu trả chậm

3.2. Phân loại theo tính chất chuyển nhượng

Dựa vào tính chất chuyển nhượng, tức hối phiếu có được phép chuyển nhượng hay không để phân loại hối phiếu:

Hối phiếu đích danh

Được dùng dành riêng cho tên cá nhân hay tổ chức được ghi trên hối phiếu. Chỉ có họ mới có quyền được hưởng khoản tiền thanh toán trên hối phiếu đó và hối phiếu không thể chuyển nhượng bằng cách ký hậu hay trao tay cho ai.

Loại hối phiếu này có ghi rõ thông tin người thụ hưởng là “Pay to…” hoặc “Beneficiary…” cùng tên người thụ hưởng.

Hối phiếu theo lệnh

Là hối phiếu được thanh toán dựa trên yêu cầu từ người thụ hưởng và có thể ký vào mặt sau của hối phiếu để chuyển nhượng.

Với loại hối phiếu này trên nội dung sẽ có dòng chữ “Pay to order of….” cùng tên người thụ hưởng.

Hối phiếu vô danh

Nội dung trên các mẫu hối phiếu vô danh không đề cập tới thông tin cụ thể của người thụ hưởng tiền. Vì vậy, ai sở hữu hối phiếu này đều có thể trở thành người thụ hưởng. Có thể trao tay hay ký hậu để chuyển nhượng hối phiếu vô danh.

3.3. Phân loại hối phiếu theo chứng từ đi kèm

Nếu dựa theo chứng từ đi kèm sẽ chia hối phiếu thành 2 loại, đó là:

Hối phiếu trơn – Clean Bill of Exchange

Được sử dụng trong trường hợp người xuất khẩu muốn đòi tiền người nhập khẩu khi đã hoàn thành gửi các chứng từ liên quan tới lô hàng.

Mẫu hối phiếu trơn – Clean Bill of Exchange

Hối phiếu kèm chứng từ – Documentary Bill of Exchange

Là hối phiếu được người xuất khẩu gửi kèm chứng từ liên quan tới lô hàng cho ngân hàng thông qua hình thức thanh toán nhờ thu chứng từ hoặc tín dụng chứng từ.

Tham khảo: Hiện kim là gì? Hiện vật là gì? So sánh hiện kim với hiện vật

4. Nội dung hối phiếu

 • (1) Tiêu đề hối phiếu: Ghi chữ “Hối phiếu (Bill of change)”
 • (2) Ngày và địa điểm ký phát hối phiếu
 • (3) Địa điểm trả tiền
 • (4) Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh của … (Pay to the order of …)
 • (5) Số tiền và loại tiền: Ghi bằng cả chữ và số
 • (6) Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu:
  • Trả tiền ngay
  • Trả tiền sau
 • (7) người hưởng lợi hối phiếu: Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ
 • (8) Người trả tiền hối phiếu
 • (9) Người ký phát hối phiếu

Trên đây là giải đáp hối phiếu là gì, có đặc điểm ra sao và phân loại như thế nào. Có thể thấy, hối phiếu là một giấy tờ rất quan trọng cần phải lưu giữ cẩn thận.