Tag Archives: tk vay dài hạn

Giải đáp: Vay dài hạn là tài khoản nào?

Theo quy định của pháp luật cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khoản vay dài hạn và khoản vay ngắn hạn đều có tài khoản riêng. Các khoản vay ngắn hạn có tài khoản là TK 311. Vậy vay dài hạn là tài khoản nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây! Tìm […]