Phân tích nhân tố khám phá EFA là gì? EFA trong nghiên cứu định lượng

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu
định lượng, phân tích nhân tố khám phá EFA là một trong những yếu tố vô cùng
quan trọng khi xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, không ít bạn còn nhiều bỡ ngỡ khi bước
đầu làm quen với EFA trong SPSS. Bài viết này sẽ cung cấp tất tần tật thông tin
về EFA, từ khái niệm, phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS đến các điều
kiện và lưu ý khi sử dụng nó.

Khái niệm EFA là gì?

Phân tích nhân tố khám phá (EFA –
Exploratory Factor Analysis)
một kỹ thuật đặc biệt phổ biến để
xác định cấu trúc chung cơ bản cho một nhóm biến quan sát trong nghiên cứu định
lượng
(Hair et al. 2014).

EFA được sử dụng để rút gọn một tập
gồm nhiều biến quan sát có sự tương quan với nhau thành một tập nhỏ hơn các
biến tổng hợp (còn gọi là các nhân tố) có ý nghĩa hơn nhưng vẫn đảm bảo nội
dung thông tin của tập dữ liệu ban đầu.

Mục tiêu của EFA

Hai mục tiêu
chính của phân tích EFA là phải xác định:

– Số lượng các nhân tố ảnh hướng đến
một tập các biến đo lường.

– Cường độ về mối quan hệ giữa mỗi
nhân tố với từng biến đo lường

Ứng dụng của EFA

EFA thường được sử dụng nhiều trong
các lĩnh vực quản trị, kinh tế, tâm lý, xã hội học,… khi đã có được mô hình
khái niệm (Conceptual Framework) từ các lý thuyết hay các nghiên cứu trước.

Trong các nghiên cứu về kinh tế, người
ta thường sử dụng thang đo (scale) chỉ mục bao gồm rất nhiều câu hỏi(biến đo
lường) nhằm đo lường các khái niệm trong mô hình khái niệm, và EFA sẽ góp phần
rút gọn một tập gồm rất nhiều biến đo lường thành một số nhân tố.

Khi có được một số ít các nhân tố,
nếu chúng ta sử dụng các nhân tố này với tư cách là các biến độc lập trong hàm
hồi quy bội thì khi đó, mô hình sẽ giảm khả năng vi phạm hiện tượng đa cộng
tuyến.

Ngoài ra, các nhân tố được rút ra
sau khi thực hiện phân tích EFA sẽ có thể được thực hiện trong phân tích hồi
quy đa biến (Multivariate Regression Analysis), mô hình Logit, sau đó có thể
tiếp tục thực hiện phân tích nhân tố khẳng định(CFA) để đánh giá độ tin cậy của
mô hình hay thực hiện mô hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling,
SEM) để kiểm định về mối quan hệ phức tạp giữa các khái niệm.

Mô hình của EFA

EFA hoạt động dựa vào mô hình nhân
tố chung (Common factor model) (theo DeCoster,1998).

Mô hình nhân
tố chung

Mô hình chỉ ra rằng mỗi biến quan
sát từ Measure 1 đến Measure 5 sẽ bị phụ thuộc một phần bởi các nhân tố chung
cơ bản (common factor) là factor 1 và factor 2, đồng thời cũng bị ảnh hưởng một
phần bởi các nhân tố đặc trưng cơ bản (unique factor) là E1, E2, E3, E4,
E5. 

Nếu các biến quan sát được chuẩn hóa
thì mô hình nhân tố khám phá được thể hiện bằng phương trình:

Xi =
Ai1 * F1
 + Ai2 * F2 +
Ai3 * F3 + . . .+ Aim * Fm + Vi * Ui

Trong đó:

 • Xi : biến quan sát thứ i
  đã được chuẩn hóa
 • Aij: hệ số hồi quy bội đã được
  chuẩn hóa của nhân tố chung j đối với biến i 
 • F: nhân tố chung
 • Vi: hệ số hồi quy chuẩn hóa của
  nhân tố đặc trưng i đối với biến i
 • Ui: nhân tố đặc trưng của biến
  i
 • m: số nhân tố chung

Giữa các nhân tố đặc trưng có tương
quan với nhau và tương quan với các nhân tố chung. Các nhân tố chung cũng có
thể được diễn tả như những tổ hợp tuyến tính của các biến quan sát, thể hiện
qua phương trình sau:

Fi =
Wi1 * X1 + Wi2 * X2 + Wi3 * X3 + . . . +
Wik * Xk

Trong đó:

 • Fi: ước lượng trị số của nhân
  tố thứ i
 • Wi: trọng số hay quyền số nhân
  tố
 • k: số biến

Điều kiện để áp dụng EFA

Điều kiện để
áp dụng EFA

Dưới đây là 6 điều kiện quan
trọng
 để việc phân tích nhân tố khám phá EFA trở nên có ý nghĩa thống
kê:

 • Hệ số KMO (Kaiser – Meyer-
  Olkin)
  : là chỉ số dùng để xem xét độ
  thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số của KMO phải đạt giá trị 0.5 ≤ KMO
  ≤ 1. Trị số này càng lớn thì phân tích nhân tố càng thích hợp với tập dữ
  liệu nghiên cứu.
 • Hệ số tải nhân tố (Factor
  Loading): 
  là chỉ tiêu để đảm bảo mức
  ý nghĩa thiết thực của EFA. Thông thường, tùy vào kích cỡ mẫu để chọn giá
  trị hệ số tải cho phù hợp. Hệ số này phải đạt giá trị tối thiểu ở mức 0.3
  để biến được giữ lại. Tuy nhiên, để đảm bảo các biến quan sát có ý nghĩa
  thống kê tốt, hệ số tải nên duy trì ở mức từ 0.5 trở lên trong đa số các
  trường hợp. 
 • Kiểm định Bartlett (Bartlett’s
  Test of Sphericity):
   dùng để xem xét mối tương
  quan giữa các biến quan sát trong nhân tố. Để kiểm định Bartlett có ý
  nghĩa thì sig Bartlett’s Test < 0.05, chứng tỏ giữa các biến quan
  sát có tương quan với nhau.
 • Trị số Eigenvalues: là
  tiêu chí để xác định tổng số lượng nhân tố trong EFA. Thường giá trị chuẩn
  của trị số Eigenvalue là 1. Nghĩa là chỉ những nhân tố nào có trị số
  Eigenvalue ≥ 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích nhân tố.
 • Tổng phương sai trích (Total
  Variance Explained): 
  là trị
  số thể hiện phần trăm biến thiên của các biến quan sát. Nghĩa là trong mức
  đánh giá biến thiên 100% thì phân tích các nhân tố sẽ giải thích được bao
  nhiêu %. Trị số này phải đạt mức ≥ 50% thì mô hình EFA mới là phù hợp.
 • Kích thước mẫu: Theo Hair
  et al. 2009, kích thước mẫu tối thiểu là gấp 5 lần tổng số biến quan
  sát. Đây là cỡ mẫu phù hợp cho nghiên cứu có sử dụng phân tích nhân tố
  EFA. Xác định kích thước mẫu theo công thức n = 5 * m (với m là số biến
  quan sát tham gia nghiên cứu).

Lưu ý trong phân tích EFA

Lưu ý trong
phân tích EFA

Muốn việc thực hiện phân tích nhân
tố khám phá EFA được hiệu quả và chính xác, có 2 vấn đề cần chú ý như
sau:

 • Đối với các mô hình đã xác định
  được biến độc lập và biến phụ thuộc, không xử lý EFA cùng một lúc
  cho hai loại biến này khi sử dụng phép quay
  , vừa tránh tình trạng ma
  trận xoay lộn xộn vừa hợp lý về tính chất tương quan giữa các biến.
 • Trong trường hợp sử dụng EFA để
  đánh giá giá trị thang đo, không nên thực hiện đánh giá cho giá
  trị của từng thang đo riêng lẻ
   mà nên đánh giá các thang đo trong
  mô hình phân tích cùng một lúc, nhằm đảm bảo đạt được các giá trị phân
  biệt.

Trên đây là thông tin giới thiệu về
EFA là gì, cách phân tích nhân tố khám phá EFA cũng như các
điều kiện áp dụng và lưu ý khi chạy EFA trong SPSS. Mong rằng những chia sẻ này
sẽ giúp bạn không còn lúng túng khi thực hiện các thao tác trên SPSS cũng như
có thể phân tích dữ liệu cho việc nghiên cứu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Nguồn: tổng hợp


Bài được vaytaichinh247.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau cho bạn đọc tham khảo.