Giao dịch trung gian là gì? Có các hình thức trung gian nào?

Trong lĩnh vực tài chính có rất nhiều thuật ngữ khác nhau được sử dụng một cách cực kỳ phổ biến, ví dụ như giao dịch trung gian. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ giao dịch trung gian là gì và có những hình thức trung gian nào. Nếu bạn cũng quan tâm tới vấn đề này thì có thể theo dõi bài viết sau!

Tìm hiểu giao dịch trung gian là gì

1. Giao dịch trung gian là gì?

Giao dịch trung gian, hay còn được viết tắt là GDTG, trong tiếng Anh tạm dịch là Intermediary Transactions. Có thể hiểu một cách đơn giản GDTG chính là hoạt động giao dịch có sự tham gia của người thứ 3. Tất cả các quá trình từ thiết lập quan hệ mua bán, thỏa thuận các điều kiện và phương thức mua bán cho tới thanh toán đều được thực hiện thông qua người thứ 3.

Người thứ 3 thưởng phải là người có uy tín, đáng tin cậy và đồng ý đứng ở giữa để đảm bảo an toàn cho giao dịch, đồng thời chắc chắn rằng giữa người mua và người bán không xuất hiện tình trạng gian lận.

2. Phân loại hình thức trung gian

Các hình thức trung gian hiện nay khá đa dạng. Đó có thể là đại lý hoặc người môi giới đóng vai trò trung gian trong các giao dịch.

2.1. Đại lý

Tức là bên được ủy quyền để thực hiện một hay một số công việc nào đó. Người ủy thác công việc cho đại lý có thể là cá nhân hay tổ chức. Người được ủy thác, tức đại lý khi hoàn thành công việc sẽ nhận hoa hồng từ người ủy thác. Mối quan hệ giữa người ủy thác với đại lý được gọi là quan hệ hợp đồng đại lý.

Đại lý là một hình thức trung gian rất phổ biến

Đại lý lại được chia thành 2 loại khác nhau, đó là:

  • Đại lý thông thường: Đây là loại hình đại lý rất phổ biến và được quyền thay mặt cho người ủy thác để giải quyết tất cả mọi vấn đề hoặc một phần công việc được ủy thác. Đại lý thông thường có thể là:
    • Đại lý hoa hồng: Được quyền thực hiện các hoạt động liên quan tới giao dịch dưới danh nghĩa của người ủy thác hoặc danh nghĩa của bản thân. Tuy nhiên, chi phí sẽ do người ủy thác chi trả. Sau khi hoàn thành công việc đại lý sẽ nhận thù lao dưới dạng hoa hồng theo thỏa thuận của 2 bên
    • Đại lý bao tiêu: Có thể hiểu rằng đại lý bao tiêu chính là cá nhân hay tổ chức đã mua đứt sản phẩm, dịch vụ nào đó và được tự quyết mức giá bán ra. Thù lao họ nhận được chính là mức giá chênh lệch giữa mua và bán. Đây là một kiểu mua đứt bán đoạn khá phổ biến
    • Đại lý gửi bán: Người ủy thác sẽ cung cấp chi phí, hàng hóa cho đại lý gửi bán để họ bán dưới danh nghĩa của đại lý
  • Đại lý đặc quyền: Các đại lý này chỉ làm đại lý duy nhất cho một người hoặc một tổ chức ủy thác để thực hiện các hoạt động giao dịch nào đó trong một khu vực và thời gian dựa theo điều khoản trên hợp đồng

2.2. Môi giới

Trong thời buổi hiện nay, môi giới là một công việc rất phổ biến, đặc biệt là ở lĩnh vực bất động sản. Môi giới đóng vai trò là người trung gian kết nối giữa người mua với người bán. Người môi giới sẽ nắm được toàn bộ thông tin cá nhân và các yêu cầu giao dịch của cả người mua lẫn người bán. Khi thực hiện nghiệp vụ, người môi giới sẽ mang danh người ủy thác nhưng không phải chịu trách nhiệm và không có quyền chiếm hữu hàng hóa. Khi giao dịch thực hiện thành công người môi giới sẽ được bên bán trả thù lao theo hợp đồng.

Trên đây là giải đáp giao dịch trung gian là gì và các hình thức trung gian hiện nay. Nhìn chung, giao dịch trung gian có cả ưu điểm và nhược điểm nhất định và bạn nên tìm hiểu kĩ khi định thực hiện giao dịch này.