Danh sách khách hàng đã kết thúc hợp đồng và có tiền dư tháng 2/2023

Trường hợp khách hàng thanh toán nhiều hơn so với số tiền trả hàng tháng, khách hàng đồng ý rằng khoản thanh toán dư này sẽ được giữ lại để khấu trừ cho các kỳ thanh toán ngay tiếp sau đó theo thứ tự ưu tiên thanh toán. Khi hết thời hạn hợp đồng , Mirae Asset Finance Vietnam sẽ thông báo số tiền dư (nếu có) trên website trong vòng 03 (ba) tháng với số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 120.000 đồng và trong vòng 06 (sáu) tháng đối với số tiền lớn hơn 120.000 đồng.

Sau thời hạn này, nếu khách hàng không liên hệ Mirae Asset Finance Vietnam để nhận lại số tiền dư, Mirae Asset Finance Vietnam sẽ được quyền hiểu là khách hàng đã từ bỏ quyền sở hữu, khi đó, số tiền dư này sẽ thuộc sở hữu của Mirae Asset Finance Vietnam.

Danh sách khách hàng đã kết thúc hợp đồng và có tiền dư tháng 02/2023 

Vui lòng nhập số CMND và Số hợp đồng của bạn vào khung bên dưới để xem thông tin hoàn tiền.

Bài được vaytaichinh247.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau cho bạn đọc tham khảo.